English  | Tiếng Việt

Thông điệp từ Người sáng lập


Nổi tiếng là người yêu thích sáng tác thơ ca, Ông HUỲNH UY DŨNG Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành và sáng lập CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI NAM gởi gắm thông điệp đầy ý nghĩa đến toàn thể Nhân Viên và Đối Tác như sau:

TỚI ĐỂ XEM, THI ĐỂ THẮNG

SÓNG TRƯỚC SÓNG SAU MAU MAU VỀ ĐÍCH

NÀI HAY CHẠY NGỰA GIỎI, “VỆN” CỐ LÊN!

NHANH MẠNH BỀN, TRUNG DŨNG THIỆN

LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Đại Nam
Phường Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam.

Phone: (0650) 3 891 389 - (0650) 3 845 878 - Fax: (0650) 3 854 804
Mail: lienhe@khudulichdainam.vnFORM LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN