English  | Tiếng Việt

KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI SÓNG THẦN


KHU ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI SÓNG THẦN

Tổng diện tích khu A:6,4 ha

Địa chỉ:tại thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An (nay là phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An) tỉnh Bình Dương

- Quyết định số 6361/QĐ-CT ngày 13/08/2004 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị dịch vụ thương mại Sóng Thần.

- Quyết định số 6362/QĐ-CT ngày 13/08/2004 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành “Quy chế quản lý xây dựng khu đô thị dịch vụ thương mại Sóng Thần”

- Quyết định số 6962/QĐ-CT ngày 09/09/2004 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu đô thị dịch vụ thương mại Sóng Thần (khu A).

- Quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 14/09/2006 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị dịch vụ thương mại Sóng Thần.

- Quyết định số 263/QĐ-UBND ngày 23/01/2009 của UBND tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh ranh giới và diện tích quy hoạch chi tiết khu đô thị dịch vụ thương mại Sóng Thần.

- Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 14/05/2009 của UBND tỉnh Bình Dương về việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Đại Nam

- Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 17/09/2010 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt điều chỉnh “Quy chế quản lý xây dựng khu đô thị dịch vụ thương mại Sóng Thần”

Diện tích đất dự án được giao 64.858,5m2, diện tích được cấp GCN QSDĐ : 36.398,8 m2 (đất xây dựng nhà ở). 

LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Đại Nam
Phường Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam.

Phone: (0650) 3 891 389 - (0650) 3 845 878 - Fax: (0650) 3 854 804
Mail: lienhe@khudulichdainam.vnFORM LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN