English  | Tiếng Việt

KHU NHÀ Ở SÓNG THẦN 2


KHU NHÀ Ở SÓNG THẦN 2

Tổng diện tích: 4,3 ha

Địa chỉ:tại thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An (nay là phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An) tỉnh Bình Dương.

- Quyết định số 332/QĐ-CT ngày 27/01/2003 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu Nhà Ở Sóng Thần 2 tại Thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Quyết định số 560/QĐ-CT ngày 24/02/2003 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu Nhà Ở Sóng Thần 2 huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Quyết định số 1146/QĐ-CT ngày 02/4/2003 của UBND tỉnh Bình Dương về việc giao đất, cho thuê đất và cấp GCN QSDĐ cho Công ty Cổ phần PT KCN Sóng Thần.

Diện tích sử dụng 43.018m2, diện tích đất xây dựng nhà ở: 27.830,0 m2

LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Đại Nam
Phường Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam.

Phone: (0650) 3 891 389 - (0650) 3 845 878 - Fax: (0650) 3 854 804
Mail: lienhe@khudulichdainam.vnFORM LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN