English  | Tiếng Việt

KHU DU LỊCH VĂN HÓA LỊCH SỬ ĐẠI NAM


KHU DU LỊCH VĂN HÓA LỊCH SỬ ĐẠI NAM

Tổng diện tích:261 ha

Địa chỉ: tại xã Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một (nay là phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một), tỉnh Bình Dương

Quá trình thành lập và phê duyệt dự án:

- Ngày 27 tháng 7 năm 2000 được sự chấp thuận của UBND tỉnh có chủ trương số: 2064/UB-SX về việc chấp thuận quy hoạch và dự án đầu tư khu du lịch sinh thái của Công ty TNHH Hoàng Gia Cát Tường với diện tích 215ha.

- Ngày 16 tháng 11 năm 2000 Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ số 1088/QĐ-TTg ngày 03/11/2000 cho Công ty TNHH Hoàng Gia Cát Tường thuê đất để đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái tại xã Tân An, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Phê duyệt quy hoạch:

  • Quyết định số 2031/QĐ-CT ngày 12/06/2001 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch phân khu chưc năng khu du lịch.
  • Công văn số: 2407/UB/KTTH ngày 27/06/2002 của UBND tỉnh Bình Dương chuyển đổi chủ đầu tư và đổi tên dự án Khu du lịch sinh thái Hoàng Gia Cát Tường.
  • Công văn số: 3832/VPCP.NN ngy 11/07/2002 của Văn phịng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ đầu tư thuê đất Khu du lịch Huỳnh Long.
  • Quyết định số 1776/QĐ-CT ngày 14/05/2003 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt dự án đầu tư Khu du lịch Huỳnh Long.
  • Căn cứ Quyết định số 3030/QĐ-CT ngày 13/08/2003 của UBND tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh quyết định 1776/QĐ-CT.
  • Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thay đổi tên dự án đầu tư Khu du lịch Huỳnh Long
  • Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thay đổi tên dự án đầu tư Khu du lịch Văn Hóa Lịch sử Đại Nam.
  • Quyết định số: 94/QĐ-UBND ngày 12/01/2009 Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Quy mô dự án:

+ Quy mô diện tích ban đầu là: 215ha ( theo chủ trương số: 2064/UB-SX, ngày 27 tháng 7 năm 2000  của UBND tỉnh về việc chấp thuận quy hoạch và dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái của Công ty TNHH Hoàng Gia Cát Tường với diện tích 215ha).

+ Ngày 15/12/2003 UBND tỉnh Bình Dương có Công văn số 5610/UB-KTTH về việc mở rộng Khu du lịch Huỳnh Long thêm 28ha.

+ Ngày 29/12/2003 UBND tỉnh Bình Dương có Công văn số 5943/UB-KTTH về việc mở rộng Khu du lịch Huỳnh Long tại xã Tân An, TX. Thủ Dầu Một thêm: 8,5ha + 9,5ha = 18ha.

Tổng quy mô dự án là: 261ha.

Cơ cấu sử dụng đất:

  Loại đất

  Diện tích( ha)

Tỷ lệ (%)

  Đất xây dựng công trình

125.87

48.23

  Đất công viên cây xanh, mặt nước

93.57

35.85

  Đất giao thông chính trong khu

31.96

12.24

  Đất công trình KT

9.60

3.68

  TỔNG CỘNG

261.00

100,00

LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Đại Nam
Phường Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam.

Phone: (0650) 3 891 389 - (0650) 3 845 878 - Fax: (0650) 3 854 804
Mail: lienhe@khudulichdainam.vnFORM LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN